Haweeney loo kiraystay inay dad kale ilmo u dhasho